Yeşilyurt İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları

2017 yılsonu itibarıyla yaklaşık 638 kişiye istihdam olanağı sunan Yeşilyurt, Yeşilyurt Grubu’nda yürütülen İnsan Kaynakları stratejisinin bir parçası olarak; bilgi üreten, çözüm odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamalar hayata geçiriyor.


Çalışan Sayısı

Mavi Yaka: 547

Beyaz Yaka: 91


Eğitim

Yeşilyurt Grup yaşamın her alanında her anında hayat boyu öğrenme ilkesini kendisine görev bilmiştir. Eğitim ve gelişim yaklaşımı ile politikalarımız ve hedeflerimize paralel olarak, sürekli gelişim prensibi ile çalışan ve şirketimizin performansının geliştirilmesi her daim amaçlanmıştır.
Yeşilyurt Grup küresel organizasyonun gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da hedeflenmektedir.
İşe girişten itibaren kurumsal ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak; çalışanlar için oryantasyon, mesleki yeterlilik, liderlik, yönetim, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, sürekli iyileştirme, kişisel gelişim eğitimleri vb. farklı gelişim programları planlanıp uygulanmaktadır.

 

2017

2016

2015

Eğitime Katılımcı Kişi Sayısı

638

572

507

Toplam Eğitim Saati

20738

12121

10170

Kişi Başı Verilen Eğitim Saati

32.50

21.19

20.06

 

Staj Başvuruları

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ
01 Ocak – 30 Nisan

Yaz Stajı Dönemi: 01 Haziran- 15 Eylül

Kış Stajı Dönemi: Eylül ayı okul başlangıcı ile Haziran ayı okul bitimi dönemini kapsar.

 

STAJ BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL ESASLARI

Staj başvurularında not ortalaması, belirleyici kriter olup, en az 2.70 ve üzeri olan öğrenciler, staj için değerlendirmeye alınmaktadır. Not ortalamalarına göre yapılan sıralamada adaylar, ilgili bölümler bazında belirlenen kontenjan sayılarına göre seçilirler.

Belirlenen kontenjan sayısının dolmaması durumunda, kalan kontenjan, Grup Şirketleri çalışanlarımızın birinci derecedeki akrabaları (çocuk, kardeş), emekli personelimizin çocukları ve şirketimiz çalışanlarının referans olduğu öğrenciler için yapılır. Bu öğrencilerin okul ve bölüm puanları dikkate alınarak yapılan sıralama ile staj başvuruları değerlendirilir. Çalışanımızın çocuğu veya kardeşi için kullanılacak kontenjanda adayların not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.


Staj için Gerekli Belgelerin Teslimi

Stajı olumlu değerlendirilen stajyer adaylarından aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları istenir.
Stajı kabul edilen öğrencilerin staj belgelerini, staj yetkilisine elden ulaştırmaları ve onaylatmaları gerekmektedir. (Elden teslim edilecek ve alınacak belgeler için öğrencinin bizzat kendisinin gelmesine gerek yoktur.)
Staj belgelerini teslim alan öğrenciler okullarında gerekli işlemleri ve belirlenen tarihte staja gelirken aşağıdaki belgeleri mutlaka getireceklerdir.


Staj için gerekli olan evraklar:

Başlangıçta okul tarafından verilen staj başvuru formunun getirilmesi yeterlidir. Öğrencinin stajı onaylandıktan sonra staj yetkilisi tarafından gerekli evrak listesi verilecektir.


 Not: Firmamız Cumartesi günleri tam gün olarak çalışılmaktadır. Öğrencilerin firmamızla irtibata geçmeden önce Cumartesi günü çalışmasının okul tarafından kabul edilip edilmediği hakkında bilgi alarak, firmamıza kayıt esnasında staj yetkilisine bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

İrtibat Tel: 0362 266 61 61

Dahili: 127 veya 132